166 - Štandard plemena Nemecký ovčiak

Nemecký ovčiak je psie plemeno uznané v FCI v skupine 1 pod číslom 166.

Pôvod

Pomerne mladé plemeno, ustálené až na prelome 19. a 20. storočia z nemeckých sedliackych psov nejednotného typu. V základných črtách sa zhoduje s ostatnými európskymi ovčiakmi. Hlavnú zásluhu na jeho vzniku má rotmajster Max von Stephanitz, ktorému sa s pomocou iných chovateľov podarilo utvoriť najčastejšie chované plemeno sveta.

Povaha

Svojmu pánovi a jeho rodine je nemecký ovčiak veľmi oddaný a verný, celej rodine. Je výborným priateľom. Ku známym ľuďom je taktiež veľmi priateľský. K ľuďom cudzím však býva nedôverčivý. Pri správnej výchove a dobrom zoznámení nebývajú problémy ani s inými domácimi zvieratami. V styku so psami sa prejavuje jeho hravosť, rád sa s nimi priatelí a komunikuje.

Vzťah k deťom

Dobre vychovaný pes má k deťom veľmi dobrý, priateľský vzťah. Deti však musia tolerovať potreby psa a nerušiť ho napr. pri odpočinku alebo pri kŕmení. Pri styku s cudzími deťmi je však, ako aj u iných psov, nutný dohľad dospelej osoby, rovnako ako pri styku s veľmi malými deťmi.

Pracovné využitie

Toto plemeno môže byť použité v mnohých odboroch ľudskej činnosti. S obľubou je používané v policajnej a vojenskej službe, tiež ako pomocník hasičov a pyrotechnikov, pri vyhľadávaní drog a ďalších látok a pri vyhľadávaní a zachraňovaní zavalených ľudí. Ďalej je nemecký ovčiak používaný ako sprievodca nevidiacich, ako pes pre nepočujúcich alebo robí spoločníka chorým ľuďom v ústavoch. Výborne sa osvedčil taktiež ako ochranca a strážca obchodných objektov a domov. V krajine svojho pôvodu sa stále využíva aj na pasenie stád.

Zvláštne nároky

Bezpodmienečne vyžaduje výcvik. Hoci je dobrým spoločníkom, mal by mať aj zodpovedajúce zamestnanie. Bohužiaľ, so zreteľom na početnosť nemeckých ovčiakov, nie vždy uvážlivý chov, ako aj na nevhodnú výchovu vyskytujú sa občas medzi nimi problémové jedince (bojazlivé,agresívne a pod.).Treba však dbať zreteľne na jeho zdravie,pretože ako sa môže stať u každého väčšieho psa,môže sa mu otočiť žalúdok čo býva takmer vždy už smrteľné(príznakom môže byť zväčšené brucho, väčšie množstvo peny tečúcej z tlamy a neschopnosť stáť na nohách). Ovčiak po vyvracaní potravy z žalúdka často potravu znova skonzumuje.

Výchova

Vzhľadom k vysokej inteligencii sa tento pes pomerne ľahko vychováva. Dobre, rýchlo a rád sa učí, jeho výchova však musí byť dôsledná a pes vyžaduje mnoho pozornosti a času svojho majiteľa, aby vyrástol na slušného a dobre vychovaného psa. Vhodné je prihlásiť sa so svojim psom do kynologického klubu, základnú poslušnosť však je nutné nacvičiť doma. Tento pes je vhodný k výcviku poslušnosti, aj k ďalšiemu, náročnejšiemu výcviku.

VŠEOBECNÝ POPIS

Nemecký ovčiak je stredne veľký, mierne predĺžený, silný a dobre osvalnený, suchej kostry a celkovo pevný.

DÔLEŽITÉ POMERY MIER

Kohútikova výška u psov je 60-65cm, u súk 55-60 cm. Dĺžka trupu presahuje kohútikovu výšku o asi 10-17%.

POVAHA

Nemecký ovčiak musí byť v povahe vyrovnaný, nervovo pevný, sebavedomý, nepredpojatý (s výnimkou dráždenia), dobrosrdečný, k tomu pozorný a ovládateľný. Musí byť odvážny, bojovný a tvrdý, vhodný ako sprievodný, strážny, obranársky, služobný a pastiersky pes.

HLAVA

Je klinovitá, primeraná veľkosti tela (dlhá asi 40% kohútikovej výšky), nie príliš robustná a nie príliš pretiahnutá. V celkovom obraze suchá, medzi ušami mierne širšia. Čelo je spredu a zo strán len málo vypuklé a bez, alebo len so slabo viditeľnou stredovou brázdou. Pomer mozgovej a tvárovej časti je 50% : 50%. Šírka mozgovej časti hlavy zodpovedá približne dĺžke mozgovej časti hlavy. Horná časť lebky (pri pohľade z hora) od uší po ňufák sa rovnomerne zužuje cez neostro vyznačenú časť do klinovito prebiehajúcej časti hlavy (pysku). Horná a dolná čeľusť sú silne vyvinuté. Chrbát nosa je rovný, prehnutie alebo klenutie nie je žiadúce. Pysky sú pevné, dobre priliehavé, tmavej farby.

NOS

Musí byť čierny.

CHRUP

Musí byť silný, zdravý a úplný (42 zubov podľa zubného vzorca). Nemecký ovčiak má nožnicový zhryz, to znamená, že rezáky musia do seba nožnicovite zapadať, pričom rezáky hornej čeľuste nožnicovite prekrývajú rezáky dolnej čeľuste. Kliešťovitý zhryz, predkus a podkus sú chybné, takisto väčšie medzery medzi zubami rezákov. Čeľuste musia byť silne vyvinuté tak, aby zuby mohli' byť hlboko zakorenené.

OČI

Sú stredne veľké, mandľovitého tvaru, mierne šikmo uložené, nevypuklé. Farba očí má byť čo najtmavšia. Svetlé, pichľavé oči sú nežiadúce, pretože poškodzujú výraz psa.

UŠI

Nemecký ovčiak má stojace uši strednej veľkosti, ktoré sú priamo a v rovnakom smere nosené (nie nasadené do strán), prebiehajúce do špica a postavené dopredu. Preklopené a visiace uši sú chybné. V pohybe, poprípade v kľude dozadu položené a nosené uši nie sú chybou.

KRK

Je silný, dobre osvalený, bez laloka. Uhlenie k trupu (horizontálne) je 45°.

TELO

Vrchná línia prebieha od nasadenia krku cez vysoký dlhý kohútik a cez rovný chrbát k ľahko opadnutým krížom bez viditeľného prerušenia. Chrbát je primerane dlhý, pevný, silný a dobre osvalený. Boky sú široké, krátke, výrazne vyvinuté a dobre osvalené. Kríže majú byť dlhé, ľahko padajúce (23°), bez prerušenia chrbtovej línie prechádzajú do časti nasadenia chvosta.

HRUDNÍK

Má byť pomerne široký, spodná časť hrude dlhšia a výrazná. Hĺbka hrudníka má mať okolo 45-48% kohútikovej výšky. Rebrá majú byť mierne klenuté, silné klenutie hrudníka ako aj plochý hrudník sú chybné.

CHVOST

Dosahuje najmenej ku patovému klbu, avšak nie cez stred záprstia zadnej končatiny. Na svojej spodnej strane je trocha dlhšie osrstený, nosený v miernom previsnutom oblúku, pričom pri vzrušení a v pohybe je silnejšie vyššie nosený, ale nie nad horizontálu chrbta. Operatívne úpravy sú zakázané.

KONČATINY HRUDNÍKOVÉ

Predné končatiny sú zo všetkých strán viditeľné ako rovné, z predného pohľadu absolútne rovnobežné. Lopatka a rameno sú rovnako dlhé, stredne silno osvalené a pevne nasadené na hruď. Uhlenie lopatky a ramena je v ideálnom prípade 90-110°. Lakte nesmú byť vybočené ani vbočené v stoji a ani v pohybe. Predlaktia sú zo všetkých strán viditeľné priame, rovné, jedno pri druhom absolútne rovnobežne stojace, suché a pevne osvalené. Predprsie má dĺžku asi jednej tretiny predlaktia a uhol k nemu 20-22°. Šikmo stojace predprstie (viac ako 22°), ako aj strmé predprstie (menej ako 20°), ovplyvňujú pracovnú spôsobilosť, zvlášť vytrvalosť.

LABY

Sú okrúhle, dobre uzavreté a klenuté, brušká tvrdé, ale nie nepoddajné. Pazúry sú silné a tmavej farby.

PANVOVÉ:

Postavenie zadných končatín je ľahko posunuté dozadu, pričom vzadnom pohľade sú postavené rovnobežne jedna pri druhej. Stehno a holeň sú približne rovnakej dĺžky a tvoria uhol cca 120°. Stehná sú silné a dobré osvalené. Patové kíby sú silne vyvinuté a pevné, predprstie stojí zvisle pod nimi.

LABY

Sú uzavreté, ľahko klenuté, brušká tvrdé, tmavej farby, pazúry silné, klenuté a rovnako tmavej farby.

CHÔDZA:

Nemecký ovčiak je klusák. Končatiny musia v dĺžke a uhlení vzájomne ladiť tak, aby bez výraznejšej zmeny nenarušovali chrbtovú líniu. Dotyk zadnej končatiny musí dosiahnuť zem v strede tela a predná končatina musí dosiahnuť rovnakú vzdialenosť. Každé priblíženie k preuhleniu zadnej končatiny obmedzuje pevnosť, vytrvalosť a použiteľnosť. Pomer v stavbe a uhlení dáva možnosť priestranného pohybu tesne nad zemou, čo vyvoláva dojem neúnavného pohybu vpred. Pri predsunutej hlave a ľahko nadvihnutom chvoste je klus od špičiek uší cez šiju a chrbát po koniec chvosta pravidelný, pružne prebiehajúci, bez prerušenia chrbtovej línie.

KOŽA

Je priľahlá bez akýchkoľvek záhybov.

SRSŤ

VLASTNOSTI SRSTI:

Správne osrstenie nemeckého ovčiaka je krycia srsť s podsadou. Krycia srsť má byť hustá, rovná, drsná a tesne priliehajúca. Na hlave, vo vnútri uši, prednej strane končatín, labách a prstoch krátka, na krku trochu dlhšia a silnejšia. Na zadnej strane končatín k zápästiu, poprípade k patovému kíbu je dlhšia, na stehnách tvorí nohavice.

ZAFARBENIE:

Čierna s červenohnedou, hnedá, žltá, až po svetlosivé znaky. Celočierna, vlkosivá, čierne sedlo a maska. Prípadné malé biele znaky na hrudi, ako aj na vnútorných stranách sú prípustné, ale nežiadúce. Ňufák musí byť u všetkých farebných rázov čierny. Chýbajúca maska, svetlá až pichľavá farba očí, ako aj svetlé až biele znaky na hrudi a vnútorných stranách, svetlé pazúry a červený koniec chvosta sú hodnotené ako nedostatočná pigmentácia. Podsada je mierne sivá, biela farba je neprípustná.

VEĽKOSŤ / HMOTNOSŤ

psi kohútikova výška 60-65 cm hmotnosť 30-40 kg

suky kohútikova výška 55-60 cm hmotnosť 22- 32 kg

SEMENÍKY

Psi majú dva výrazné, plne vyvinuté semenníky, ktoré sa celé nachádzajú v miešku.

CHYBY

Každá odchýlka od vyššie uvedených bodov je pokladaná za chybu, ktorej hodnotenie by malo byť v presnom pomere so stupňom odchýlky.

ŤAŽKÉ CHYBY:

Odchýlky od popísaných plemenných znakov NO, ktoré ovplyvňujú pracovnú použiteľnosť.

CHYBY UŠÍ:

Bočné široko nasadené uši, klopené uši, do striešky postavené uši, nepevné uši. Výrazné nedostatky v pigmentácii, veľké nedostatky v stavbe tela.

CHYBY ZUBOV:

Všetky odchýlky od nožnicového zhryzu a zubného vzorca, pokiaľ sa nejedná o vyraďujúce chyby (viď nasledovné).

VYRAĎUJÚCE CHYBY:

a) slabá povaha, hrýzavé a nervovo slabé psi

b) psi s potvrdenou ťažkou DBK

c) monorchidi, kryptorchidi, psi s výrazne nerovnomernými, poprípade výrazne zakrpatenými semeníkmi

d) psi s chybami uší a chvosta

e) psi s deformáciami

f) psi s chybami chrupu, pri strate: 1 x P3 a jeden ďalší zub, alebo 1 x tesák (C), alebo 1xP4, alebo 1x Ml, poprípade M2, alebo strata spolu 3 zubov a viac

g) psi s nedostatkami čeľusti: podkus 2 mm a viac, predkus, kliešťovitý zhryz v celej oblasti tesákov

h) psi prerastení alebo menší s odchýlkou viac ako I cm

i) albinizmus

j) biele sfarbenie srsti (aj pri tmavých očiach a pazúroch)

k) dlhá krycia srsť (dlhá, jemná, nie pevne priliehajúca krycia srsť s podsadou, zástavky na ušiach a končatinách, huňaté nohavice, huňatý chvost so zástavkami na spodnej strane)

i) dlhá srsť, (dlhá, jemná krycia srsť bez podsady, väčšinou rozdelená v strede chrbta, zástavky na ušiach, končatinách a na chvoste)

 

zdroj: wikipedia; suchno